instalariantene ZONE ACOPERIRE IN CARE OFERIM SERVICII instalari antene

 

Zone de acoperire in care oferim serviciile noastre de reglaj instalari antene satelit cu sau fara abonament

 

Toate sectoarele Bucurestene: reglaj, instalari antene satelit

  • Sectorul 1
  • Sectorul 2
  • Sectorul 3
  • Sectorul 4
  • Sectorul 5
  • Sectorul 6

 

Cartiere Bucurestene: reglaj, instalari antene satelit

 

13 Septembrie

Dristor

Pajura

Aviaţiei

Drumul Taberei

Pantelimon

Aviatorilor

Ferentari

Primăverii

Balta Albă

Floreasca

Rahova

Băneasa

Ghencea

Romană

Berceni

Giuleşti

Ştefan cel Mare

Bucureştii Noi

Griviţei

Tei

Colentina

Iancului

Tineretului

Crângaşi

Militari

Titan

Cotroceni

Moşilor

Vatra Luminoasă

Domenii

Muncii

Vitan 

Dorobanţilor

Obor

 

 

Localitati din Judetul Giurgiu: reglaj, instalari antene satelit

 

Găiseni

Podu Popa Nae

Adunaţii-Copăceni

Găujani

Poenari

Angheleşti

Ghimpaţi

Poiana lui Stângă

Bălanu

Ghionea

Popeşti

Băneasa

Ghizdaru

Poşta

Băneşti

Giurgiu municipiu

Priboiu

Bâcu

Gogoşari

Prundu

Bila

Goleasca

Puieni

Bolintin-Deal

Gorneni

Putineiu

Bolintin-Vale oraş

Gostinari

Puţu Greci

Braniştea

Gostinu

Radu Vodă

Brăniştari

Grădinari

Răleşti

Bucşani

Grădiştea

Răsuceni

Budeni

Greaca

Remuş

Bulbucata

Herăşti

Roata Mică

Buturugeni

Hobaia

Roata de Jos

Carapancea

Hodivoaia

Sadina

Cartojani

Hotarele

Satu Nou

Călugăreni

Hulubeşti

Săbăreni

Cămineasca

Ianculeşti

Schitu

Cărpenişu

Icoana

Sfântu Gheorghe (Băneasa)

Căscioarele (Găiseni)

Iepureşti

Sfântu Gheorghe (Crevedia Mare)

Căscioarele (Ulmi)

Izvoarele

Singureni

Câmpurelu

Izvoarele (Hotarele)

Slobozia

Cetatea

Izvoru (Gogoşari)

Stăneşti

Cetăţuia

Izvoru (Vânătorii Mici)

Stâlpu

Chirculeşti

Joiţa

Stejaru

Chiriacu

Letca Nouă

Sterea

Clejani

Letca Veche

Stoeneşti

Colibaşi

Malu

Stoeneşti (Floreşti-Stoeneşti)

Comana

Malu Spart

Suseni

Comasca

Mârşa

Tântava

Copaciu

Mihai Bravu

Teişori

Corbeanca

Mihai Vodă

Teiuşu

Cosoba

Mihăileşti oraş

Tomuleşti

Coteni

Milcovăţu

Toporu

Crânguri

Miloşeşti

Trestieni

Crevedia Mare

Mirău

Uieşti

Crevedia Mică

Mironeşti

Ulmi

Crivina

Mogoşeşti

Uzunu

Crucea de Piatră

Moşteni

Vadu Lat

Cucuruzu

Naipu

Valea Bujorului

Cupele

Neajlovu

Valea Dragului

Daia

Novaci

Valea Plopilor

Dărăşti-Vlaşca

Obedeni

Valter Mărăcineanu

Dealu

Ogrezeni

Varlaam

Dimitrie Cantemir

Oinacu

Vărăşti

Dobreni

Onceşti

Vâlcelele

Drăgăneasca

Palanca

Vânătorii Mari

Drăgănescu

Pădureni

Vânătorii Mici

Drăghiceanu

Petru Rareş

Vedea

Falaştoaca

Pietrele

Vieru

Făcău

Pietrişu

Ţepeş

Floreşti

Plopşoru

Vlaşin

Frasinu

Podişor

Zădăriciu

Frăteşti

Podu Doamnei

Zboiu

Găiseanca

Podu Ilfovăţului

Zorile

 

Localitati din Judetul Ilfov: reglaj, instalari antene satelit

 

Dimieni

Pantelimon

1 Decembrie

Dobroeşti

Pasărea

Afumaţi

Domneşti

Periş

Alunişu

Dragomireşti-Deal

Petrăchioaia

Baloteşti

Dragomireşti-Vale

Petreşti

Balta Neagră

Dudu

Piscu

Bălăceanca

Dumbrăveni

Piteasca

Bălteni

Dumitrana

Popeşti-Leordeni

Berceni

Fundeni

Poşta

Bragadiru

Gagu

Pruni

Brăneşti

Găneasa

Roşu

Buciumeni

Ghermăneşti

Rudeni

Buda

Glina

Runcu

Buftea

Grădiştea

Săftica

Buriaş

Gruiu

Siliştea Snagovului

Căciulaţi

Islaz

Sinteşti

Căldăraru

Izvorani

Sitaru

Căţelu

Jilava

Snagov

Cernica

Lipia

Surlari

Chiajna

Lupăria

Şanţu-Floreşti

Chitila

Manolache

Şindriliţa

Ciofliceni

Măgurele

Ştefăneştii de Jos

Ciolpani

Măineasca

Ştefăneştii de Sus

Ciorogârla

Merii Petchii

Tamaşi

Clinceni

Micşuneşti-Moară

Tâncăbeşti

Copăceni

Micşuneştii Mari

Tânganu

Corbeanca

Moara Domnească

Tunari

Cornetu

Moara Vlăsiei

Ţegheş

Cozieni

Mogoşoaia

Vadu Anei

Creaţa

Nuci

Vânători

Creţeşti

Odăile

Vârteju

Creţuleasca

Olteni

Vidra

Dascălu

Ordoreanu

Vlădiceasca

Dărăşti-Ilfov

Ostratu

Voluntari

Dârvari

Otopeni

Zurbaua

 

 

satelitdigital@yahoo.com Tel 0768.254.880 Copyright © InstalariAntene.com.2010 All rights reserved. www.instalariantene.com

 


 


Pagina Sus

Pagina de Reglaje
Pagina de Instalari

Created InstalariAntene.com
Instalari Antene Satelit 0768.254.880